Disclaimer voor alegtryfanenkau.com

Aleg Tryfanenkau verleent u hierbij toegang tot alegtryfanenkau.com en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Aleg Tryfanenkau behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Aleg Tryfanenkau spant zich in om de inhoud van alegtryfanenkau.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op alegtryfanenkau.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aleg Tryfanenkau.

In het bijzonder zijn alle prijzen op alegtryfanenkau.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op alegtryfanenkau.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aleg Tryfanenkau nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aleg Tryfanenkau.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van Aleg Tryfanenkau, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.